Wersja mobilna | Home

I. Kto jest administratorem danych osobowych serwisu internetowego www.chachacom.pl Administratorem danych osobowych www.chachacom.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Cha Cha Communications ul. Wielicka 40/69 02-657 Warszawa II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

  • 1. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Cha Cha Cha Communications którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  • 2. System IT www.chachacom.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

II. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów witryny www.chachacom.pl

www.chachacom.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w witrynie www.chachacom.pl linki do innych stron internetowych. Cha Cha Communications nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

III. Udostępnianie Twoich danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Cha Cha Communications dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

IV. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.chachacom.pl Serwis internetowy chachacom.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania witryny www.chachacom.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie serwis internetowy ewawojciechowska.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.